• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Val

Europaparlamentet har ansvaret för att välja Europeiska ombudsmannen. I Europaparlamentets arbetsordning beskrivs valförfarandet utförligt.

Utförlig information om hur Europeiska ombudsmannen väljs finns på parlamentets webbplats på: