Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Informacije za poslovne subjekte i organizacije

Pomaže Vam riješiti probleme s administracijom EU-a

Poslovni subjekti, nevladine organizacije, udruge, sveučilišta, istraživački centri, općine, interesne skupine i druge organizacije Europskom ombudsmanu mogu podnositi pritužbe na nepravilan rad institucija, tijela, ureda i agencija EU-a.

Na što se možete žaliti?

Nepravilan rad označava loše ili neuspješno upravljanje. Navedeno se može dogoditi, primjerice, u okviru projekata i programa koje financira EU. Poslovni subjekti i druge organizacije u čestom su izravnom kontaktu s institucijama EU-a u kontekstu javnih natječaja i ugovora, sudjelovanja u postupcima konzultacija, lobističkih aktivnosti ili pokušaja dobivanja pristupa važnim dokumentima ili informacijama koje se odnose na njihovo područje djelovanja. Primjeri problema koje je rješavao Europski ombudsman:

  • Zakašnjela plaćanja
  • Ugovorni sporovi
  • Problemi s pozivima na natječaj
  • Pomanjkanje transparentnosti/ odbijanje pristupa dokumentima
  • Nepotrebna kašnjenja
  • Kršenja temeljnih prava

Zašto podnijeti pritužbu?

Cilj je Europskog ombudsmana doći do prijateljskog rješenja koje zadovoljava i podnositelja pritužbe i predmetnu instituciju. Usluge koje nudi besplatne su, fleksibilne i brze. U brojnim situacijama Europski ombudsman nudi korisno alternativno rješenje u odnosu na sudove.

Na što se ne možete žaliti?

Mandat Europskog ombudsmana ograničen je na institucije, tijela, urede i agencije EU-a. Europski ombudsman ne može se baviti pritužbama protiv:

  • nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u državama članicama, čak i kada se pritužbe odnose na pitanja EU-a;
  • nacionalnih sudova ili državnih ombudsmana (pučkih pravobranitelja);
  • poslovnih subjekata ili privatnih pojedinaca.

Međutim, ako mu se obratite s problem u nekom od navedenih područja, učinit će sve što može kako bi Vam savjetovao kome se obratiti.

 Gdje možete naći više informacija?

Za dodatne informacija, za podnošenje pritužbi ili stupanja u kontakt s uredom Ombudsmana, molimo posjetite internetske stranice (http://www.ombudsman.europa.eu). Pritužbu je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Primjeri slučajeva kojima se bavio Europski ombudsman

Nevladina organizacija dobiva 70 000 EUR od Europske komisije

Europski ombudsman pomogao je rješavanju spora između Komisije i jedne nevladine organizacije u vezi s projektom EU-a koji je pokrenut kao dio „Europskog dijaloga o migracijama“. Nakon revizije Komisija je zatražila povrat više od 130 000 EUR budući da dotična nevladina organizacija nije pravodobno dostavila potrebnu dokumentaciju o troškovima rada zaposlenika. Komisija je na kraju prihvatila prijedlog kompromisnog rješenja Europskog ombudsmana te je toj nevladinoj organizaciji vratila 70 000 EUR.

Pritužbe na zakašnjela plaćanja

Europski je ombudsman primio brojne pritužbe poduzeća, istraživačkih centara, nevladinih organizacija, sveučilišta i drugih udruga uključenih u projekte i ugovore koje financira EU o zakašnjelim plaćanjima Komisije. Nakon istrage koju je pokrenuo na vlastitu inicijativu 2010. godine te javnih konzultacija o ovom problemu, Europski je ombudsman zaključio kako su se posljednjih godina smanjili kako broj kasnih plaćanja tako i ukupni novčani iznosi na koje su se kašnjenja odnosila. Međutim, nastavlja se s praćenjem razvoja situacije.

Poboljšana transparentnost u Europskoj agenciji za lijekove

Europska agencija za lijekove (EMA) radi zaštite javnog zdravlja odobrava i kontrolira lijekove koji se plasiraju na tržište EU-a. Od nadležnih tijela u državama članicama i farmaceutskih poduzeća prima informacije koje se odnose na moguće nuspojave lijekova. U nekoliko slučajeva Europski je ombudsman preporučio objavu izvješća o štetnim nuspojavama, kliničkih studija i izvješća o kliničkim ispitivanjima. EMA je u konačnici usvojila poboljšana pravila o transparentnosti, uključujući i ona koja se odnose na omogućavanje šireg pristupa njihovim dokumentima.

Pritužba u vezi s postupkom utvrđivanja monopola

Intel, proizvođač mikročipova, podnio je pritužbu Europskom ombusmanu u kojoj su tvrdili da je Komisija propustila uzeti u obzir zapisnik s važnog sastanka koji se odnosio baš na istragu koju je zbog sumnje u monopol protiv Intela provodila Komisija. Europski je ombudsman kritizirao Komisiju zbog neuzimanja u obzir zapisnika s navedenoga sastanka te zbog izostavljanja dnevnog reda sastanka iz istražne dokumentacije. Komisija je temeljem navedenoga poboljšala svoje istražne postupke.

OLAF dozvolio pristup dokumentima

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) pokrenuo je istragu u vezi s navodnim lažnim španjolskim certifikatima za uvoz banana. Na temelju OLAF-ova zahtjeva belgijska carinska tijela otvorila su istragu koja se odnosila na dva belgijska poduzeća. Poduzeća su se obratila Europskom ombudsmanu nakon što je OLAF odbio odobriti pristup dokumentima koji su se odnosili na njegovu istragu o navodnim falsifikatima. OLAF je naposljetku prihvatio kompromisno rješenje Europskog ombusdmana te odobrio pristup dotičnim dokumentima.

Spor između Komisije i kulturne udruge

Europski je ombudsman pomogao Komisiji riješiti spor oko plaćanja s jednom njemačkom kulturnom udrugom. Komisija je u početku odbijala platiti neplaćeni iznos od 6 000 EUR za izložbu o 28 europskih regija, navodeći kako nisu bili izviješteni o prenamjenama u proračunu. Naposljetku je prihvaćen kompromisni prijedlog Europskog ombudsmana te je Komisija pristala udruzi platiti neplaćeni iznos od 6 000 EUR kao i 1 500 EUR kamata.