• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Europeiska ombudsmannens nya grafiska profil

Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Europeiska ombudsmannens nya grafiska profil

Den 27 september 2010 lanserades Europeiska ombudsmannens nya grafiska profil.

Vår logotyp är den grafiska symbol som är tänkt att nå ut till stora grupper av människor samtidigt som den representerar organisationens identitet och värden. Logotypen ska vara anslående, adekvat och lätt att komma ihåg.

De blå och gula färgerna påminner om EU-flaggan, som motsvarar det geografiska område i vilket vi verkar. Cirkelformen representerar enhet och samförstånd.

De dubbelriktade pilarna inom denna cirkel representerar utbyte och dialog, som är viktiga inslag i Europeiska ombudsmannens metod. Pilarna är placerade så att de bildar ett likhetstecken som symboliserar jämställdhet och rättvisa.

Logotypen har utformats för att kunna användas på många sätt och i många sammanhang, och för att den ska tillföra en dynamisk och positiv kraft överallt där den syns.

Europeiska ombudsmannens grafiska profil har formgivits av Studio Apeloig (http://www.apeloig.com) efter en offentlig upphandling som inleddes 2008.

Designbyråns chef Philippe Apeloig var tidigare ansvarig för grafisk form vid Louvren och fick 2009 års Overall Award från International Society of Typographic Designers.