• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Tillgängliga språk : 

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer. Varje EU-medborgare, person boende i EU, samt företag eller förening i en medlemsstat, kan klaga till ombudsmannen. Ombudsmannen erbjuder ett snabbt, flexibelt och kostnadsfritt sätt att lösa problem med EU-administrationen. För mer information: www.ombudsman.europa.eu

För pressförfrågningar: Gundi Gadesmann, Chef för enheten för media och externa relationer, tfn.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman