• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Publikationer

Tillgängliga språk :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2017
den 9 november 2017
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
den 22 maj 2017
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Offentligt samråd om Europeiska ombudsmannens strategi Mot 2019 Integritetsdeklaration
den 26 april 2017
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  en
Annual Management Plan 2017 - Operating Framework and Key Processes
den 9 februari 2017
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  en
Annual Management Plan 2017
den 9 februari 2017
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2016
den 8 november 2016
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Problem med EU? Vem kan hjälpa dig?
den 8 mars 2016
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Den europeiska kodexen för god förvaltningssed
den 25 februari 2016
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
The European Ombudsman - Good for business
den 10 februari 2016
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
God förvaltning i praktiken: Europeiska ombudsmannens beslut under 2013
den 15 september 2014
Emily O'Reilly
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Informationsblad för företag och organisationer
den 25 juni 2013
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  de.en.fr
The European Ombudsman’s guide to complaints
den 19 april 2012
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Årsrapport 2007 Sammanfattning och statistik
den 10 mars 2008
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Årsrapport 2006 Sammanfattning och statistik
den 22 februari 2007
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Årsrapport 2005 Sammanfattning och statistik
den 13 mars 2006
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Årsrapport 2004 Sammanfattning och statistik
den 8 mars 2005
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Tillgängliga språk :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Årsrapport för 2003 : sammanfattning och statistik
den 9 april 2004
P. Nikiforos Diamandouros
Sök i HTML-versionen av denna publikation
Tillgängliga språk :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv