• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Foton och bilder

Foton och bilder från denna avdelning får användas i publikationer på papper och i elektroniskt format, under förutsättning att källan anges (© Europeiska unionen). De finns med låg (webb) och hög (tryck) upplösning.


För mer information om ombudsmannens medieverksamhet, kontakta Gundi Gadesmann, chef för enheten för media och externa relationer, tfn +32 2 284 26 09.