• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Inledning

Ombudsmannen är medveten om vilken viktig roll massmedierna har när det gäller att informera allmänheten, berika debatten och göra hennes tjänster mer synliga i alla EU:s medlemsstater. Den proaktiva mediapolicyn är en central del av hennes verksamhet och hennes insatser för att främja respekten för rättigheter enligt EU:s lagstiftning och förbättra förvaltningskvaliteten.

För mer information om ombudsmannens medieverksamhet, kontakta Gundi Gadesmann, chef för enheten för media och externa relationer, tfn +32 2 284 26 09.

Pressmeddelanden

den 18 december 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, is asking European Council President Donald Tusk to consider publishing information about meetings he and his cabinet hold with interest representatives.

While such meetings are essential to his role, Ms O’Reilly has also suggested that any such meetings should only be with registered lobbyists, if they fall under the scope of the EU Transparency Register.

[...]

Läs mer ...

den 30 november 2017 :  Ombudsman welcomes EU decision to pay trainees in EU foreign delegations
den 5 oktober 2017 :  Ombudsman launches public consultation on Council transparency
Alla pressmeddelanden…