• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Inledning

Ombudsmannen är medveten om vilken viktig roll massmedierna har när det gäller att informera allmänheten, berika debatten och göra hennes tjänster mer synliga i alla EU:s medlemsstater. Den proaktiva mediapolicyn är en central del av hennes verksamhet och hennes insatser för att främja respekten för rättigheter enligt EU:s lagstiftning och förbättra förvaltningskvaliteten.

För mer information om ombudsmannens medieverksamhet, kontakta Gundi Gadesmann, chef för enheten för media och externa relationer, tfn +32 2 284 26 09.

Pressmeddelanden

den 13 februari 2018 :  Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws

Following a detailed inquiry, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has found that the Council of the EU - through practices that inhibit the scrutiny of draft EU legislation - undermines citizens’ right to hold their elected representatives to account. This constitutes maladministration.

The Ombudsman specifically criticises the Council’s failure systematically to record the identity of Member States taking positions during discussions on draft legislation, and the widespread practice of disproportionately marking documents as not for circulation, or “LIMITE”.

[...]

Läs mer ...

den 17 januari 2018 :  Ombudsman recommends President Draghi suspend his ‘Group of 30’ membership
den 18 december 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists
Alla pressmeddelanden…