• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Press contacts

Gundi Gadesmann
Gundi Gadesmann
Head of Communication
T. +32 (0)2 284 26 09
M. +32 (0)475 348993
Rue Montoyer 30
B-1047 Brussels
Honor Mahony
Honor Mahony
Press Officer
T. +32 (0)2 283 4733
M. +32 (0)473 940011
Rue Montoyer 30
B-1047 Brussels