Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Årsrapport

Här hittar du våra årsrapporter – sammanfattande beskrivning av vårt arbete under det senaste året.

Visar 1 – 10 av 62 resultat

Årsrapport 2021

Årlig rapport - Onsdag | 18 maj 2022

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen. År 2021 fortsatte att överskuggas av pandemin. I EU hade vi turen att vara med om den omfattande distribueringen av vacciner mot covid-19, men den offentliga debatten om vaccinationstäckningen och hur virusspridningen ska förhindras satte frågan om förtroendet för offentliga förvaltningar i skarpt fokus. Mitt kontor fortsatte att genomföra vår ”Mo...

Årsrapport 2020

Årlig rapport - Tisdag | 18 maj 2021

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen. År 2020 var en tragisk period för många människor runtom i världen. Vissa såg sina närmaste gå bort i covid-19-pandemin, medan andra själva blev lidande av svår sjukdom – och kanske fortfarande lider av sviterna. Året tjänade också som en otvetydig påminnelse om hur viktigt det är med en offentlig förvaltning vars kompetens och ansvarighet vi kan ...

Looking Back - The impact of the European Ombudsman in 2020

Sammanfattning - Tisdag | 18 maj 2021

The core work of the European Ombudsman is to help people, businesses and organisations that face problems with the EU’s administration by dealing with the complaints they submit. Read here our web story highlighting the most relevant cases in 2020, and the impact of our work.

Årsrapport 2019

Årlig rapport - Måndag | 04 maj 2020

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen. © picture alliance/Philipp von Ditfurth Det är med stor glädje jag presenterar Europeiska ombudsmannens kanslis arbete under 2019, som presenteras i denna årsrapport. Hantering av klagomål utgör fortfarande kärnverksamheten vid ombudsmannens kansli. Under 2019 fortsatte vi att ta emot ett stort antal klagomål från medborgare, det civila samhället,...

Årsrapport 2018

Årlig rapport - Tisdag | 14 maj 2019

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen Det är med stor glädje jag presenterar årsrapporten för 2018 från Europeiska ombudsmannens kansli. Kansliet har fått hantera betydligt fler klagomål inom mitt ämbetsområde från medborgare, det civila samhället, företag och media. Jag ser inte detta som att förvaltningen i EU har blivit sämre, utan som att medvetenheten har ökat om det arbete som mi...

Årsrapport 2017

Årlig rapport - Torsdag | 17 maj 2018

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen. Det är med stor glädje jag presenterar vår årsrapport för 2017. Återigen har vi haft ett intensivt och produktivt år, med positiva resultat för alla de vi arbetar för och inom många viktiga områden. Och även det här året har vårt arbete underlättats mycket genom Europaparlamentets stöd och genom EU:s institutioners, organs och byråers beredvilligh...

Årsrapport 2016

Årlig rapport - Tisdag | 16 maj 2017

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen Jag är mycket glad över att presentera vår årsrapport för 2016. Det var ett turbulent år för EU och utmaningarna kommer att fortsätta. Arbetslöshetskrisen, den pågående migrationskrisen, Storbritanniens beslut att lämna EU och oro över hur USA:s nya president kommer att påverka Europa sporrar oss att arbeta ännu hårdare för att se till att EU:s ins...