Gäller ditt klagomål
en EU-institution eller ett EU-organ?

Årsrapport

Här hittar du våra årsrapporter – sammanfattande beskrivning av vårt arbete under det senaste året.

Visar 1 – 10 av 58 resultat

Annual Report 2018

Tisdag | 14 maj 2019

Introduction Emily O’Reilly, European Ombudsman It is a great pleasure to present our Annual Report for 2018 for the office of the European Ombudsman. The office has seen a strong increase in complaints inside my mandate from citizens, civil society, businesses and media. I attribute this not to worsening standards of administration within the EU but because of a higher awareness of the work my of...

Årsrapport 2017

Torsdag | 17 maj 2018

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen. Det är med stor glädje jag presenterar vår årsrapport för 2017. Återigen har vi haft ett intensivt och produktivt år, med positiva resultat för alla de vi arbetar för och inom många viktiga områden. Och även det här året har vårt arbete underlättats mycket genom Europaparlamentets stöd och genom EU:s institutioners, organs och byråers beredvilligh...

Årsrapport 2016

Tisdag | 16 maj 2017

Inledning Emily O’Reilly, Europeiska ombudsmannen Jag är mycket glad över att presentera vår årsrapport för 2016. Det var ett turbulent år för EU och utmaningarna kommer att fortsätta. Arbetslöshetskrisen, den pågående migrationskrisen, Storbritanniens beslut att lämna EU och oro över hur USA:s nya president kommer att påverka Europa sporrar oss att arbeta ännu hårdare för att se till att EU:s ins...

Årsrapport 2015

Tisdag | 03 maj 2016

Inledning Jag är mycket glad över att presentera vår årsrapport för 2015. Året var speciellt för Europeiska ombudsmannen eftersom det gått 20 år sedan ämbetet inrättades. Ombudsmannen har hanterat 48 840 klagomål sedan 1995. Genom att ombudsmannens arbete alltid har präglats av principerna oberoende och opartiskhet har ämbetet kommit att bli det respekterade organ det är i dag. Jag är stolt över a...

Årsrapport 2014

Måndag | 16 februari 2015

Inledning Det är en glädje för mig att kunna presentera vår årsrapport för 2014. Det har varit ett mycket produktivt år för Europeiska ombudsmannen, då vi har inlett genomförandet av vår nya strategi, Mot 2019, med större fokus på de strategiska frågorna för EU:s offentliga förvaltning, som påverkar miljontals européer. Genom att öka ombudsmannakontorets synlighet och relevans hoppas vi få ökad po...