Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Möjlighet för personer med synnedsättning att delta i uttagningsprov som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar