Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till en handling som rör dess lagstiftningsförslag om artificiell intelligens