Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens påstådda underlåtenhet att hjälpa klaganden att lämna in ett klagomål om de grekiska myndigheternas förvaltning av ett EU-finansierat projekt – hamnen i Platania