Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska kommissionen (GD Konkurrens) hanterade ett klagomål om utlämnande av en ansökan om förmånlig behandling i Rumänien