Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar om sammansättningen av läkemedel som är godkända inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet