Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska ekonomiska och sociala kommittén hanterade ett klagomål om betalning av familjetillägg till en pensionerad tjänsteman