Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens sätt att hantera en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar som rör EU:s strategi och lagstiftning på miljöområdet