Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska kommissionen hanterat en begäran om allmänhetens tillgång till ett beslut om lastbilskarteller