Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) vägran att ge allmänheten tillgång till korrespondens med Europeiska kommissionen om förberedelsen av beslut om likvärdighet rörande Förenade kungariket