Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till en informell överenskommelse med Gambia om återsändande av migranter