Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Underlåtenhet av EU:s delegation i Vietnam att svara på en begäran om information om EU:s bidrag till utbildningsprogram i Vietnam