Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en begäran om information rörande EU-stödda initiativ riktade till äldre och att tilldela begäran ett Ares-nummer