Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) hanterade ett klagomål om påstådd bristande rättvisa i förfarandet för förhandsurval för lägre tjänstemän i delegationsprogrammet