Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att på ett lämpligt sätt förklara varför den inte registrerade och behandlade konkurrensklagomål avseende att ett företag för sociala medier raderat klagandens inlägg från sin plattform