Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till textmeddelanden som utväxlats mellan kommissionens ordförande och vd:n för ett läkemedelsföretag och som rörde inköp av ett covid-19-vaccin