Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kommissionen och underlåtenhet att svara på en skrivelse där utvärderingen av ett förslag inom ramen för en ansökningsomgång för nya idéer för radikalt ny teknik ifrågasätts