Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Hur Europaparlamentet hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar som rör övergångsersättningen för en före detta ledamot av Europaparlamentet