Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att hantera en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar avseende resultaten av Altiero Spinelli-priset, en utmärkelse för att nå ut med information om EU