Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens beslut att inte förlänga löptiden för ett projekt som finansierats inom ramen för programmet Erasmus+, trots de extraordinära omständigheter som rått till följd av covid-19-pandemin