Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en begäran om allmänhetens tillgång till korrespondens mellan institutionen och en medborgare i ett ärende rörande statligt stöd