Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar om ursprung och mängd avseende den använda matolja som rapporterats till Europeiska kommissionen genom alla frivilliga certifieringssystem för hållbara biodrivmedel enligt direktivet om förnybar energi