Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till ett rättsligt yttrande i samband med en påstådd intressekonflikt i Tjeckien

Odepření přístupu veřejnosti k právnímu stanovisku týkajícímu se údajného střetu zájmů v Česku ze strany Komise.