Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

­Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s pritožbami glede prepovedi letov na kratkih razdaljah v Franciji