Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov, povezanih z okoljsko strategijo in zakonodajo EU