Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Evropska komisija ni ocenila pripomb glede svoje namere, da zaključi pritožbeni postopek glede projektov sanacije obalnega območja v južni Španiji, ki jih financira EU (CHAP(2022)1168)