Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) zavrnila dostop javnosti do dokumentov v zvezi z operacijo iskanja in reševanja