Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kako je Evropska komisija ocenila pritožbo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja zoper Švedsko