Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kako je Sodišče EU obravnavalo pomisleke glede javnih pripomb generalnega pravobranilca Sodišča v zvezi z osnutkom akta EU o digitalnih trgih