Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Pomisleki, da ima Evropska investicijska banka občutljive osebne podatke kandidatov za zaposlitev že pred razgovori za zaposlitev