Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odločitev Evropske komisije, da izterja sredstva EU od podjetja, ki ne priznava nobene pogodbene odgovornosti zaradi domnevno ponarejenega podpisa