Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Evropska komisija pritožniku ni predložila nekaterih dokumentov v zvezi z izbirnim postopkom za informacijske točke Europe Direct v italijanski deželi Kampanija