Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Komisija zavrnila popoln dostop javnosti do dokumentov v zvezi z morebitnim navzkrižjem interesov na Češkem