Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa sťažností v súvislosti so zákazom letov na krátke vzdialenosti vo Francúzsku