Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentu týkajúcemu sa návrhu právnych predpisov o umelej inteligencii