Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odmietnutie Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) poskytnúť prístup verejnosti k výmene názorov s Európskou komisiou o príprave tzv. rozhodnutí o rovnocennosti v súvislosti so Spojeným kráľovstvom