Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Neposúdenie pripomienok Európskou komisiou týkajúcich sa jej úmyslu uzavrieť sťažnosť na projekty obnovy pobrežnej oblasti v Južnom Španielsku financované EÚ (CHAP(2022)1168)