Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Spracovanie žiadosti Európskou komisiou týkajúcej sa uverejnenia určitých dokumentov v súvislosti s procesom európskej integrácie