Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ako Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) riešil sťažnosť týkajúcu sa postupu výberu zamestnancov v oblasti rozpočtových pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Európskej únie