Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa verejného výberového konania, ktoré organizoval Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)