Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Neposkytnutie potvrdenia Európskou komisiou o prijatí sťažnosti na Španielsko vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti so zneužívaním zmlúv na dobu určitú v španielskej verejnej správe